MTÜ Tondiraba Iluuisutamisklubi , edaspidi TRIK, õppelepingu üldtingimused.

1. ÕPPETÖÖ
1.1 Hooaeg algab 1. septembril ning kestab maikuu viimase pühapäevani järgmisel kalendriaastal. 

1.2 TRIKi õppetöö toimub vastavalt TRIKi õppekavale ja tunniplaanile.

1.3 Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras. 

1.4 Õppetöö läbiviimise kohtadeks on 

   1.4.1 Tondiraba Jäähall, aadressil Varraku 14, Tallinn 

   1.4.2 Haabersti Jäähall, aadressil Haabersti 3, Tallinn. 

1.5 TRIKil on õigus õppetöö läbiviimise asukoht üle viia mõnda teise õppetööks sobivasse kohta, teatades sellest õpilasele /õpilase esindajale eelnevalt ette. 

1.6 Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase vanust, kehalisi võimeid, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu.

2. ÕPPEMAKS

2.1 Õppemaksu suurus on vastavalt valitud paketile.

2.2 Õppemaksu tasumine toimub MTÜ Tondiraba Iluuisutamisklubi poolt esitatud (e-mailile saadetud) arvete alusel pangaülekandega igakuiselt hiljemalt 10-ks kuupäevaks.

2.2 Arved esitatakse eelmise kuu eest.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 TRIKi KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

3.1.1 TRIK kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt õppekavale. 

3.1.2 TRIKil on õigus ÕPILANE TRIKist välja arvata kui õpilase kahe järjestikuse kuu õppemaks on tasumata.

3.1.3 TRIKil on õigus õppeleping ennetähtaegselt lõpetada kui ÕPILANE süstemaatiliselt:

   3.1.3.1 kahjustab oma käitumisega TRIKi mainet

   3.1.3.2 puudub põhjuseta treeningutest rohkem kui 1 kuu

   3.1.3.3 rikub TRIKi põhikirja/kodukorda 

   3.1.3.4 süstemaatuliselt segab tundi ja käitub vägivaldselt/lugupidamatult treeneri ja kaasõpilastega.

 

3.2 ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.2.1 ÕPILASEL on kõik seaduse, TRIKi põhikirja, kodukorra ja teiste dokumentidega antud õigused. 

3.2.2 ÕPILANE peab täitma seaduse, TRIKi põhikirja, kodukorra, jäähalli kodukorra ja teiste dokumentidega õpilasele pandud kohustusi. 

3.2.3 ÕPILANE on TRIKi sportlane ja kohustub esindama võistlustel TRIKi.

 

3.3 ÕPILASE ESINDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.3.1 ÕPILASE ESINDAJAL on õigus saada infot ÕPILASE treening- ja võistlustegevuse kohta.

3.3.2 ÕPILASE võib TRIKist välja arvata ÕPILASE ESINDAJA soovil (suuline või kirjalik teavitamine). 

3.3.3 ÕPILASE ESINDAJA on kohustatud koheselt teatama muudatustest andmetes (jelena@trik.ee / +37253086362). 

3.3.4 ÕPILASE ESINDAJA on kohustatud tasuma valitud paketi alusel ettenähtud korras õppemaksu. 

4. ÕPILASE ESINDAJANA KINNITAN ET

4.1 luban ÕPILAST pildistada, filmida uisuklubi tegevuste ja toimuvate sündmuste raames.

4.2 luban pilte ja filmimaterjali kasutada TRIKi kodulehel ja sotsiaalmeedias. 

4.3 annan oma nõusoleku andmeid analüüsida ning kasutada uisuklubi tegevuste ja toimuvate sündmuste raames.

4.4 kõik registreerimisvormis esitatud andmed on õiged.