Võistlused

Hindamissüsteem

Eestis võistluste läbiviimisel juhindutakse ISU võistlusmäärustest, kommünikeedest, EUL klassifikatsioonist ja võistlustele kehtestatud tehnilistest kriteeriumidest.
 
Kõikides järkudes kasutatakse ISU hindamissüsteemi. 

Võistlused on individuaalsed ja võistlustest võivad osa võtta EUL klubide liikmed, kelle vanus vastab kehtestatud ISU ja EUL nõuetele.


Organisatsioonid ja reeglid

EESTI UISULIIT
INTERNATIONAL SKATING UNION